Bærekraft

Elements Production ønsker å bidra til at alle kan ha glede av naturen. Som en ansvarlig produsent av fritidsklær, turutstyr, uniform og sko er visjonen vår å lede og inspirere mot en bærekraftig fremtid. Åpenhet rundt alle deler av prosessen er et viktig mål. Ved å følge opp alle deler av produksjon og utvikling tar vi ansvar for å beskytte naturen og våre felles ressurser for fremtidige generasjoner. I tillegg har vi et sosialt ansvar for alle arbeidere i vår leverandørkjede.

Som medlem av Etisk Handel Norge forplikter vi oss til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Ettersom vi vet at vår modell for produksjon og salg må gå inn i en mer sirkulær modell, setter vi oss stadig mål for å oppnå dette.

Elements Production er sertifisert for ISO 9001 og ISO 14001.

Våre produkter bidrar til at folk flest kan nyte friluftslivets gleder, og ha en sunn og aktiv fritid. Vi er svært motiverte for å fortsette vårt bærekrafts arbeid videre inn i fremtiden, og vet at dette krever oppfølging gjennom tett dialog.

Bærekraftig forretningspraksis

Elements Production jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Vi anser ansvarlig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling. Dette innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge fremtiden for neste generasjoner.
Vi jobber aktivt med bærekraftsmålene for utnytting av ressurser samt forsvarlig håndtering av kjemikalier og problematiske stoffer.

Opplæring av kunder gjennom merking og vareinformasjon skal gi kunden bevissthet i forhold til materialvalg og vedlikehold som sikrer økt levetid. Prosedyrer ved kjøp sikrer trygge materialvalg fra forhåndsgodkjente leverandører. Jevnlig evaluering av risikoområder og tredjeparts tester og inspeksjoner sikrer at en jobber miljømessig forsvarlig.

Som medlem av Etisk handel Norge forplikter Elements Production seg til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden.

Les Elements Production sin Policy for bærekraftig forretningspraksis

Read Elements Production's Policy for Sustainable Business Practices

Trygg bruk av kjemikalier

Vi har et eget konsulentfirma i Danmark som hjelper oss med å kartlegge at alle produkter er fritt for skadelige kjemikalier. Dette i henhold til REACH (europeisk organ som skal sikre at produksjon, omsetning og bruk av kjemikalier ikke utgjør fare for mennesker og miljø). I Elements Production jobber vi med utfasing av fluor i våre produkter, og etterbehandlingen/impregnering av våre plagg vil alltid være PFC-fri. Vi utfører også tester i henhold til lovverket.

Bionic-Finish® ECO

Bionic-Finish® ECO er utviklet av Rudolf Group i Tyskland.

Bionic-Finish® ECO er en ny og mindre miljøbelastende metode for å lage vannavvisende klær. Ved å imitere naturens vannavvisende strukturer, gir Bionic-Finish® ECO også vannavstøtende egenskaper uten å bruke miljøfarlige fluorkarboner. Klærne er derfor tryggere for både deg og miljøet.

Våre tekniske produkter med membran eller coating har alle vært gjennom en etterbehandling med Bionic-Finish® ECO. Denne behandlingen er fri for stoffer som fluorkarboner og formaldehyder. Bionic-Finish® ECO beskytter også mot vær og vind, samtidig som den bevarer plaggets pusteeegenskaper. Bionic-Finish® ECO gjør også at skitt og smuss lettere preller av skallbekledningen, og dermed slipper du å vaske den like ofte. Bionic-Finish beskytter plagget, og dermed begrenser behovet for vask - som igjen begrenser slitasje på plagget!

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny lov fra 1.juli 2022 som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem. Vi har ønsket den nye Åpenhetsloven velkommen og har inngått et samarbeid med Trimco Group for å sikre arbeidet med merking og sporing av våre produkter. Vår produksjon vil etter hvert og så langt det lar seg gjøre, bli merket med en egen QR-kode for å synliggjøre sporbarheten til produktet.

Vi har også oversatt våre etiske retningslinjer (Code of Conduct) til kinesisk, med mål om at alle involverte får med seg innholdet. Dette skal være med å sikre at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold respekteres. Les mer om vårt arbeid rundt Åpenhetsloven i vår bærekraftsrapport . Les våre etiske retningslinjer (Code of Conduct) her

"Vi arver ikke jorden fra våre forfedre, vi låner den fra våre barn. Ta vare på naturen – nyt livet"

Medlemskap, sertifiseringer og partnere

Medlemskap


Etisk Handel Norge

Elements Production har siden mai 2022 vært medlem av Etisk Handel Norge. Som medlem av Etisk Handel Norge forplikter vi oss til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Det vil si at vi gjør egne risikokartlegginger og vurderinger for å ivareta og opprettholde respekt for mennesker, samfunn og miljø i egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. For å gjøre dette arbeidet best mulig prioriterer vi langsiktige leverandørforhold. Les mer om Etisk Handel Norge.

Les vår seneste bærekraftsrapport til Etisk Handel Norge

Grønt Punkt Norge

Elements Production er medlem i Grønt Punkt Norge og tar dermed ansvar for at vår emballasje blir forsvarlig samlet inn og gjenvunnet. Gjennom vårt medlemskap får vi tilgang til praktiske verktøy og kan få veiledning om bærekraftig emballasjeutvikling og avfallsforebygging. Grønt Punkt Norge arrangerer flere kurs og webinarer, og er i så måte en god arena for kunnskapsdeling og tilrettelegging for gode sirkulære emballasjeløsninger.

Les mer om Grønt Punkt

Sertifiseringer


ISO

Elements Production ble for første gang ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert i 2019, og ble i 2022 re-sertifisert. Det er årlig oppfølging av ledelsens gjennomgang knyttet til ISO-sertifiseringen samt ekstern revisjon. Ettersom vi vet at vår modell for produksjon og salg må gå inn i en mer sirkulær modell, setter vi oss stadig mål for å oppnå dette. Vi forplikter oss til å jage SMART-baserte mål innenfor miljøet, som skal bidra til å minimere vår negative påvirkning på miljøet som helhet. Vår samarbeidspartner ECOHouse er en viktig støttespiller i vårt arbeid med ISO-sertifisering og produktsikkerhet.

Les mer om ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015

Oeko-Tex 100

Oeko-Tex er verdensledende innen merking og promotering av produktsikkerhet og bærekraftig produksjon. Produkter merket med Oeko-Tex skal ikke inneholde allergifremkallende fargestoffer eller kreftfremkallende fargestoffer. Merket gir også en garanti for at produktet er testet for innhold av klorerte fenoler, ftalater, organiske tinnforbindelser mm. Flere av våre produkter er merket med Okeo-Tex 100. Vi ser på dette som spesielt viktig for kroppsnære plagg.

Les mer om Oeko-Tex.

RDS

Elements Production bruker RDS-sertifisert dun. RDS er en uavhengig og frivillig global standard for etisk dyrehold. Sertifiseringen brukes for gås- og andedun som garanterer at dyrene ikke utsettes for unødvendig lidelse. Plukking fra levende dyr og tvangsforing er forbudt, samt at dunet kun må være fra dyr som er avlivet i forbindelse med matproduksjon. Det er også en opprinnelsessertifisering som gir konsumenten mulighet til å spore hvor dunet i produktene kommer fra.

Les mer om RDS

GRS - Global Recycled Standard

Global Recycled Standard er en sertifisering for bruk av resirkulert materiale. Standarden har en holistisk tankegang og ser på hele forsyningskjeden. Det stilles krav til sertifisert resirkulert materiale, god sosial og miljømessig praksis og begrensninger ved bruk av kjemikalier.

Les mer om GRS

Partnere


EcoHouse

For å sikre at våre produkter er produsert etter gjeldende lover og regler har vi i flere år hatt et tett samarbeid med EcoHouse. EcoHouse er et konsulentbyrå i Danmark som er eksperter på lovverk rundt materiale- og kjemikaliebruk. I det daglige arbeidet får vi god hjelp til å verifisere sertifikater og testrapporter vi mottar fra våre leverandører. De hjelper også til med å utarbeide samsvarserklæringer der dette er nødvendig.

Les mer om EcoHouse

Trimco Group

Trimco Group hjelper oss i arbeidet med en transparent leverandørkjede. Trimco Group har 40 års erfaring innenfor tekstilindustrien og har spesialisert seg innen mote- og sportsmerker. Trimco jobber aktivt med å minimere miljømessige fotavtrykk gjennom effektiv avfallshåndtering, energibesparelse, vannforvaltning og kjemikaliehåndtering. I tillegg leverer Trimco innovative produktløsninger med formål om å hjelpe oss å oppnå våre ESG-mål. Dette er viktig i forhold til å ha fokus på gjennomsiktighet i leverandørkjeden, sirkulær økonomi og produktsikkerhet. De bistår også blant annet med at alle sertifikater til enhver tid er gyldige. Alle social audits rapporter blir lagret og ivaretatt gjennom vårt samarbeid med Trimco og deres Certificate manager-system. Systemet tilbyr online kommunikasjon hvor vi gjennom dialog i fellesskap arbeider mot løsninger for å imøtekomme utfordringer basert på score i Social audits.

Les mer om Trimco Group


Dyrevelferd

I Elements Production stiller vi strenge krav til dyrevelferd. Alle våre produsenter forplikter seg til å følge de fem frihetene for dyrevelferd.

  1. Frihet fra sult, tørst og feilernæring.
  2. Frihet fra ubehag.
  3. Frihet fra smerte, sykdom eller skade.
  4. Frihet til å utøve normal adferd.
  5. Frihet fra frykt og stress.

Når det kommer til ullproduksjon aksepterer vi ingen form for mulesing, og stiller som absolutt krav at det fremlegges non-mulesing sertifikat. På dunprodukter bruker Elements Production kun RDS-sertifisert dun. Sertifiseringen brukes for gås- og andedun som garanterer at dyrene ikke utsettes for unødvendig lidelse. Plukking fra levende dyr og tvangsforing er forbudt, samt at dunet kun må være fra dyr som er avlivet i forbindelse med matproduksjon.

Leverandørkjeden

Elements Production har fra oppstarten i 2014 hatt det meste av produksjonen i Kina. Fra 2022 ble det tatt en strategisk beslutning om å finne alternativer for deler av produksjonen i Europa. Vi har dermed opprettet samarbeid med utvalgte produsenter i Tyrkia som samsvarer med våre etiske retningslinjer.

Når vi inngår samarbeid med nye leverandører gjøres det et grundig arbeid med ønske om langsiktig samarbeid og tette relasjoner. Ved kontakt med nye leverandører starter vi alltid med kartlegging av hvordan de jobber med oppfølging av ansatte, bærekraft og ansvarlighet. Vi stiller som krav at det fremlegges tredjeparts inspeksjoner som for eksempel Amfori BSCI eller Sedex.

Elements Production har etablert retningslinjer for alle leverandører og handelsagenter i hele leverandørkjeden. Våre etiske retningslinjer (Code of Conduct) må signeres og synliggjøres på fabrikkene ved inngåelse av samarbeid. I tillegg sendes et sett med dokumenter leverandøren må godkjenne. Dokumentene inneholder alle krav og retningslinjer fabrikkene må forholde seg til for at vi skal bruke dem som leverandør.

Vi gjennomfører med jevne mellomrom fabrikkbesøk. Dette er en viktig jobb for å knytte sterke relasjoner og løse utfordringer i fellesskap. I tillegg kontrolleres fasiliteter og arbeidsforhold. Det er også engasjert lokal samarbeidspartner for å hjelpe til med inspeksjoner. Elements Production jobber aktivt for at alle ansatte på våre fabrikker skal ha gode arbeidsforhold. Vi har som mål at arbeidere skal ha en levelønn, og ikke minstelønn fastsatt av myndighetene i de forskjellige regioner.